Home   Warsztaty   Warsztaty dla Rodziców

Warsztaty dla Rodziców

14.”Moje dziecko na rozdrożu…” – Jak określić predyspozycje i zainteresowania zawodowe
nastolatka, aby mu pomóc w dokonaniu wyboru szkoły?Rodzice uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych

L.p. Tytuł warsztatu Grupa docelowa
1. “Przecież mówię!” – Czy mowa mojego dziecka
rozwija się prawidłowo?
Rodzice dzieci 3-5 letnich
2. “Akcja – Szkoła” – Czy moje dziecko osiągnęło gotowość szkolną? Rodzice dzieci 5-6 letnich
3. “I klasa z sukcesem” – Jak przygotować dziecko do pójścia do szkoły? Rodzice dzieci 5-6 letnich
4. “Moje dziecko – istota seksualna?” – Co robić, kiedy dziecko się masturbuje? Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
5. “Ujarzmić żywioł!” – Czy moje dziecko jest nadpobudliwe? Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
6. “Czarna magia – Ortografia” – Czy moje dziecko jest dyslektykiem? Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym i uczniów klas IV-V
7. “Chaos wokół mnie” – Jak uporządkować świat dziecka i nauczyć je planowania? Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym i uczniów klas IV-V
8. “Ofiaruj skrzydła” – Jak budować poczucie wartości u swojego dziecka? Rodzice dzieci, w każdym wieku
9. “Mój świat telefon” – Jak nauczyć dziecko z umiarem korzystać z telefonu komórkowego i zapobiec uzależnieniu? Rodzice uczniów klas IV-VI i uczniów gimnazjów
10. “Wirtualni przyjaciele – moi wrogowie” – Czym jest cyberprzemoc i jak jej zapobiegać? Rodzice uczniów klas IV-VI, uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych
11. “Inny, lepszy świat…” – Jak rozpoznawać sygnały uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
zaburzeń odżywiania czy innych uzależnień i gdzie szukać pomocy?
Rodzice uczniów klas IV-VI, uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych
12. “Jak żyć z nastolatkiem i nie zwariować?” – Jak oswoić proces dojrzewania? Rodzice uczniów klas V-VI, uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych
13. “Kiedy wali się świat…” – Kryzysy wieku dorastania, co warto o nich wiedzieć? Rodzice uczniów klas V-VI, uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych
14. „Budżet domowy a kosztowna rehabilitacja” – czyli praktyczne metody zbierania funduszy na rzecz rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Rodzice wszystkich dzieci niepełnosprawnych
15. „Diagnoza i co dalej?”- praktyczne warsztaty dotyczące niezbędnej diagnostyki medycznej dziecka z autyzmem i innymi problemami rozwojowymi Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu oraz z innymi problemami rozwojowymi
16. „Co może zrobić rodzic dla swojego dziecka?”- Rola środowiska w torowaniu prawidłowego rozwoju dziecka Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu oraz z innymi problemami rozwojowymi
17. „Jak żywić moje niepełnosprawne dziecko?” – Odpowiednie żywienie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w celu wyeksponowania największego potencjału dziecka Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu oraz z innymi problemami rozwojowymi
18. „Czy moje dziecko prawidłowo się odżywia?” – Podstawowe zasady prawidłowego żywienia w dietetyce pediatrycznej wszyscy rodzice
19. “Jak jeść i co jeść?” – warsztaty dokonywania świadomych wyborów żywieniowych Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych